Jednořadá a dvouřadá kuličková ložiska

Jednořadá a dvouřadá kuličková ložiska

 

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem jsou samosvorné jednotky s pevnými vnitřními a vnějšími kroužky a kuličkovými a klecovými sestavami s polyamidovými, plechovými nebo mosaznými klecemi. Oběžné dráhy vnitřního a vnějšího kroužku jsou vzájemně přesazeny podél osy ložiska. Ložiska jsou k dispozici v otevřených a utěsněných provedeních. Jejich úhlové nastavení je omezené.

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mohou nést axiální zatížení v obou směrech a vysoká radiální zatížení. Jsou zvláště vhodné pro uložení, u nichž je vyžadováno pevné axiální vedení. Jejich konstrukce je podobná dvojici jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem v uspořádání O, ale do jisté míry jsou užší. Liší se velikostí kontaktního úhlu a konstrukcí ložiskových kroužků. Ložiska jsou k dispozici v otevřených a utěsněných provedeních. Díky použitým výrobním postupům mohou mít otevřená ložiska ve vnějším kroužku zahloubení pro těsnění nebo štíty. Úhlové nastavení kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem je omezené.

X-life Ložiska kvality X-life mají vylepšenou geometrii oběžných drah a optimalizované povrchy. To poskytuje významné zvýšení mezního únavového zatížení ložisek. Při výpočtu rozšířené upravené životnosti je dosaženo hodnot až o 50% vyšších. V určitých aplikacích to znamená, že lze navrhnout menší uspořádání ložisek.