Křížená ložiska

Křížená ložiska

Pro vysoce přesné aplikace, jejichž rozměry odpovídají ISO rozměrové řadě 18 podle DIN 616. Obsahují vnější kroužky, vnitřní kroužky, valivé prvky a plastové klece.

Díky svému uspořádání mohou tato ložiska nést axiální síly z obou směrů, jakož i radiální síly, zatížení naklápěcím momentem a jakoukoli kombinaci zatížení pomocí jediné polohy ložiska. Křížená ložiska jsou velmi tuhá, mají vysokou přesnost chodu a jsou dodávána s normální vůlí, nízkou vůlí nebo předpětí. Vnější kroužky ložiska jsou snadno připevněny k sousední konstrukci pomocí upínacích kroužků.