Opravy a repase ložisek

Často jsou osazována nová valivá ložiska, i když stávající ložiska by mohla být odborným obnovením vrácena do nového stavu. Obecně jsou náklady na obnovu podstatně nižší než náklady na nové ložisko - ve většině případů i s kratší dodací lhůtou.

Zákazníci mohou získat stejnou záruku na repasované ložisko jako na nové ložisko.

Výhody pro zákazníka jsou následující:

 • Delší životnost díky kvalitní údržbě
 • Krátké prostoje díky rychlé implementaci procesu údržby
 • Minimální montážní práce, protože ložiska se vracejí ve stavu připraveném k montáži
 • Snížené náklady na údržbu díky preventivní údržbě
 • Úpravy úrovní

Před opravou se ložisko demontuje, vyčistí a zkontroluje. Jsou stanoveny požadované kroky zpracování a je připraven návrh. Rozsah obnovy valivých ložisek je rozdělen do 4 úrovní.

Standardní ložiska do vnějšího průměru 425 mm a ložiska dvojkolí pro kolejová vozidla patří k nejvíce zatíženým částem vozidla a podléhají pravidelné údržbě.

Společnost Schaeffler proto nabízí provozovatelům kolejových vozidel příležitost nechat ložiska dvojkolí profesionálně demontovat, vyčistit a repasovat.

Portfolio služeb společnosti Schaeffler se vztahuje na:

 • Všechna ložiska dvojkolí a válečková, kuličková a kuželová ložiska do maximální šířky 180 mm a maximálního vnějšího průměru 425 mm
 • Výrobky všech výrobců valivých ložisek
 • Všechna kolejová vozidla


Služba zahrnuje:

 • Profesionální demontáž, čištění, analýza poruch a rekonstrukce ložisek v servisním středisku Schaeffler
 • Identifikační označení každého jednotlivého ložiska před demontáží
 • V případě potřeby dokumentace pro každé ložisko pro všechny provedené údržbářské činnosti

Dále provádíme opravy a repase vřeten obráběcích strojů.  


opravy a repase ložisek