Technický servis a poradenství

Pojištění strojů

Ve spolupráci s vybranými pojišťovnami Vám nahradíme náhlé poškození nebo zničení pojištěného stroje, ke kterému dojde v důsledku nahodilé události jejichž příčinou je např. vada materiálu, chyba konstrukce, chyba obsluhy, selhání měřících nebo bezpečnostních zařízení, zkrat, apod. nebo z jakékoliv jiné příčiny, která není z pojištění vyloučena.

Technický servis a poradenství

Přepočítáme uložení ložisek, případně navrhneme jeho optimalizaci pro dosažení vyšší životnosti ložiska. Doporučíme Vám vhodné mazivo, eventuálně stanovíme jeho optimální množství.

V naší dílně provádíme přeložiskování celků až do hmotnosti 400 kg. Eliminujeme tak chyby při montáži, které představují jednu z rozhodujících příčin předčasných výpadků ložisek.

Dále provádíme opravy a repase ložisek a také vřeten obráběcích strojů.