Axiálně radiální ložiska

Axiálně radiální ložiska

Axiálně radiální ložiska jsou obousměrná axiální ložiska pro šroubové uložení s radiálním vodicím ložiskem. Tyto předem připravené předmontované jednotky jsou velmi tuhé, mají vysokou nosnost a pracují se zvlášť vysokou přesností. Mohou nést radiální síly, axiální síly z obou směrů a naklápěcí momenty bez vůle.

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ZKLDF jsou ložiska s mazivem s nízkým třením, připravená k montáži s vysokou přesností pro velmi vysoké rychlosti, vysoké axiální a radiální zatížení a vysoké nároky na tuhost naklápění. Axiální radiální ložiska s úhlovým měřicím systémem YRTM a YRTSM mechanicky odpovídají sériím YRT a YRTS, ale jsou navíc vybavena úhlovým měřicím systémem.