Lineární vodicí systémy s lineárními recirkulačními kuličkovými ložisky

Lineární vodicí systémy s lineárními recirkulačními kuličkovými ložisky

Lineární vodicí systémy s lineárními recirkulačními kuličkovými ložisky obsahují lineární kuličková ložiska, vozíky a vodicí dráhy. Umožňují dosahovat velké vzdálenosti mezi podpěrnými body, lze je upravit podle vůle a mají standardní třídu kvality G3. Lineární recirkulační kuličková ložiska lze domazávat.

Vozíky se skládají z eloxované hliníkové základny a dvou lineárních recirkulačních kuličkových ložisek. K připevnění na sousední konstrukci mají vozíky T-drážky. Světlou výšku lze nastavit pomocí tří šroubů na boku vozíku; šrouby tlačí na zadní stranu boty.

Vodicí dráhy jsou k dispozici s oběžnými dráhami na jedné nebo obou stranách vodicí dráhy. Jsou vyrobeny z kalené oceli a broušeny na všech stranách.