Ložiskové domečky

Ložiskové domečky

Naše standardní pouzdra zahrnují konstrukci dělených a nedělených bloků. U konstrukcí skříně s dělenými plummerovými bloky lze horní část krytu vyjmout. To výrazně zjednodušuje montáž a údržbu. „Unsplit plummer block“ pouzdra se používají v aplikacích, které kladou mimořádně vysoké nároky na ložiska.