Otočová ložiska INA

Otočová ložiska INA

Otočová ložiska INA jsou známé po celém světě jako prémiové výrobky v oblasti technologie valivých ložisek. Mají vysokou nosnost, všestrannou škálu aplikací a jsou vysoce efektivní z hlediska nákladů.

Jediné ložisko díky své konstrukci spolehlivě nese radiální, axiální a naklápěcí momentové zatížení. Proto je v mnoha případech možné nahradit ložisková uspořádání obsahující kombinaci radiálních a axiálních ložisek jediným ložiskem. Tím se v některých případech výrazně sníží náklady a práce potřebné při návrhu sousední konstrukce a montáže ložisek. Jsou konstruovány jako čtyřbodová kontaktní ložiska a jako zkřížené válečkové ložisko.