Sestavy lineárních recirkulačních válečkových ložisek a vedení RUE

Sestavy lineárních recirkulačních válečkových ložisek a vedení RUE

Sestavy lineárních recirkulačních válečkových ložisek a vedení RUE - vodicí systémy INA s vysokou nosností a tuhostí. Obsahují alespoň jeden vozík s kompletním doplňkovým válečkovým systémem, vodicí dráhu, integrální elastické stěrače na čelních stranách vozíku, těsnicí pásy na horní straně a spodní stranu vozíku a uzavírací zátky pro uzavření upevňovacích otvorů ve vodicí dráze.

Podvozek a vodicí vedení lineárního recirkulačního válečkového ložiska a sestavy vodicí dráhy jsou vzájemně sladěny díky jejich těsně tolerovanému předpětí. Po konzultaci může být možné používat vozíky a vodicí lišty v různých kombinacích.

Sestavy lineárních recirkulačních válečkových ložisek a vedení jsou vhodné pro hodnoty zrychlení do 100 m / s2, rychlosti až 180 m / min. a provozní teploty v rozsahu od -10 ° C do +100 ° C. Používají se v aplikacích zahrnujících dlouhé, neomezené délky zdvihu, vysoké až velmi vysoké zatížení a vysokou až velmi vysokou tuhost.


Jednotky jsou k dispozici také ve variantě s optimalizovanými charakteristikami hluku a v kvalitě X-life.